Select Page

Tornado

#177-2019 (Tornado study) / oil on panel / 25x25cm

#175-2019 (Tornado study) / oil on panel / 25x25cm

#172-2019 (Tornado study) / oil on panel / 25x25cm

#169-2019 (Tornado study) / oil on canvas / 50x40cm

#146-2019 (Tornado study) / oil on canvas / 40x50cm

#121-2018 (Rome Tornado) / oil on panel / 40x60cm / private collection